BredaDarts.nl Nieuws Reglementen Contact Online Inleveren Uitslagen

BredaDarts.nl

Welkom op de website van Stichting Breda Darts.
Seizoen 2019-2020 per direct nietig verklaard!

24-03-2020 22:28 door hgmdesign

Beste darters en dartsters,

In verband met de ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus de afgelopen weken en inmiddels het door de regering ingestelde verbod van bijeenkomsten tot 1 juni 2020 (geen ondergrens meer van 100 personen), heeft Stichting Bredadarts helaas het volgende moeten doen besluiten.

De Wintercompetitie / alsmede de Bekercompetitie voor seizoen 2019-2020 zal per direct nietig worden verklaard.

De Zomercompetitie 2020 zal geen doorgang vinden.

Deze beslissing gaat Stichting Bredadarts zeer aan het hart en wij beseffen dan ook dat het voor de vele darters en dartsters van Stichting Bredadarts een enorme domper zal zijn.

Het risico voor iedereen die is betrokken bij de competitie (darters/dartsters/uitbaters/familie/kennissen/cafebezoekers) is dusdanig hoog dat deze niet genomen kan worden !

Wat heeft dit voor gevolgen?

Vooralsnog zal het komende seizoen 2020-2021 worden begonnen zoals de indeling aan het begin van seizoen 2019-2020.

Teams die zich wederom inschrijven voor het seizoen 2020-2021 behouden hun plaats in de divisie, met dien verstande dat het team voldoet aan de door Stichting Bredadarts gestelde voorwaarde zoals beschreven in het reglement (Punt 5.)

Er is geen promotie / degradatie.

Doordat (een) team/teams zich niet opnieuw inschrijft/inschrijven bestaat de mogelijkheid dat de opengevallen plek(ken) zullen worden opgevuld door de hoogst geklasseerde(n) van de 1e competitiehelft door te schuiven.

Wat heeft dit voor aanvullende gevolgen?

Restitutie van inschrijfgelden voor seizoen 2019-2020 is niet mogelijk. Stichting Bredadarts beroept zicht hierbij op overmacht (artikel 6:75 BW).

Het organiseren van alle competities van Stichting Bredadarts brengen, vanzelfsprekend, elk jaar/seizoen terugkerende kosten met zich mee.
Stichting Bredadarts heeft besloten, omwille van bovenstaande moverende redenen, dat het inschrijfgeld voor de komende Wintercompetitie 2020-2021 en Zomercompetitie 2021 ongewijzigd blijft.

Stichting Bredadarts hoopt dat iedereen een goede gezondheid blijft behouden, let goed op jezelf en je naasten !

Het bestuur

Frans van Beijnen
Alex Hopstaken
Maartje Bax-Stofmeel
Albert Baert

S.B.D. staakt per direct competitie!

13-03-2020 11:43 door hgmdesign

Wij hebben als Stichting Breda Darts een telefoontje gekregen van de GGD namens de gemeente Breda. Zij verzoeken ons met klem om de competitie met onmiddellijke ingang, in ieder geval tot en met 31 maart, stop te zetten. Natuurlijk geven wij hieraan gehoor en zullen wij de competitie per direct staken.

Houdt onze website en onze Facebook-pagina in de gaten voor verdere updates.

Namens het bestuur,
Frans van Beijnen (Voorzitter)

Eenmalig verzetten naar komende week toegestaan vanwege het Corona virus.

11-03-2020 13:51 door Maartje

Vanwege het Corona virus heeft het bestuur van de Stichting Breda darts het volgende besluit genomen:

Wij leggen de competitie NIET stil. We staan wel (eenmalig) toe dat je de wedstrijd van deze week naar volgende week (vrije speelweek) verzet. Dit uiteraard in goed overleg met je tegenstander en speellocatie. Geef het ook even door aan de wedstrijdleiding als je gaat verzetten.

bekijk alle nieuwsberichten